De organisatie China Inland Mission, het latere Overseas Missionary Fellowship (in Nederland lange tijd bekend onder de naam Overzeese Zendings Genootschap) is gesticht door Hudson Taylor, een zendeling die 51 jaar in China heeft gediend. Taylor wordt beschouwd als de voorman van het idee ”geloofszending”.

De site van OMF vertelt hierover:

Wij geloven dat God bij machte is om in al onze financiële noden te voorzien door middel van Zijn kinderen. OMF is een geloofszending en we zien Gods trouw en voorziening al meer dan 140 jaar in de dagelijkse praktijk.

Geen van de werkers mag voor zichzelf, noch voor de organisatie om geldelijke steun vragen. Desondanks hoeven wij niet geheimzinnig te doen als het gaat om financiën. Wij willen graag al uw vragen hieromtrent beantwoorden en duidelijkheid verschaffen. Dus wel informatie geven over wat nodig is, maar geen bedelbrieven of acceptgiro’s.

Als u het op uw hart heeft om ons te ondersteunen, kunt u dat doen via onze OMF-rekening. Giften zijn belasting-aftrekbaar in Nederland, in België is dit niet het geval.

Voor Nederland:
IBAN: NL97 ABNA 0492834474
Ten name van: OMF-familie Koning

Voor België:
IBAN: BE70 2350 3056 6025
Ten name van: OMF International België v.z.w.
Onder vermelding van: Ewoud en Gerjo Koning Isaan project Thailand
(LET OP: zonder deze vermelding komt uw steun op de algemene OMF-rekening)