Voor ons werk in Thailand is gebed van het grootste belang. Daarom kunt u ons het beste ondersteunen door voor ons, ons werk en de mensen die we daarin mogen ontmoeten, te bidden.Gebed is de motor van het zendingswerk. We zoeken bidders die bereid zijn om ons werk mee te dragen in gebed. Alleen, of in een groep.

Deze gebedsbrief heeft specifiekere punten dan onze nieuwsbrief en wordt ook regelmatiger verstuurd. Klik om u aan te melden op de volgende link:

Aanmelden voor de gebedsbrief